Moet ik mijn kind aanmelden in Aarschot?

De secundaire scholen in Aarschot hebben beslist om niet aan te melden. Je vindt de inschrijvingsperiode op de website https://naarschoolinaarschotso.be/. Het kan zijn dat er in een school geen vrije plaats meer is omdat de capaciteit van de betrokken school beperkt is.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Je vindt het aantal vrije plaatsen op de website https://naarschoolinaarschotso.be/ door te klikken op Kijk waar er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn’.

Zijn er uitzonderingen bij de interpretatie van de vrije plaatsen?

Het inschrijvingsrecht is complexe materie. Niet alle regels zijn zomaar overal hetzelfde. De regelgeving laat toe om lokaal afspraken te maken over inschrijvingen. Aanvullend zijn er voor bepaalde doelgroepen nog bijkomende uitzonderingsmaatregelen.

Voor deze situaties raden we aan om contact op te nemen met de school of één van deze instanties:

 • een leerling die niet voldoet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden op de dag van de effectieve instap => de school mag deze leerling weigeren, ook al is de capaciteit nog niet bereikt
 • een leerling die afwisselend les volgt in twee verschillende scholen => de school moet deze leerling weigeren, ook al is de capaciteit nog niet bereikt
 • een leerling die het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de betrokken school => de school mag deze leerling weigeren, ook al is de capaciteit nog niet bereikt
 • een leerling die elders werd uitgeschreven als gevolg van een definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel => de school mag deze leerling weigeren, ook al is de capaciteit nog niet bereikt
 • een leerling die specifieke onderwijsbehoeften heeft => de school mag weigeren onder bepaalde omstandigheden, ook al is de capaciteit nog niet bereikt
 • een leerling buitengewoon onderwijs => een school  mag een leerling die in het lopende, het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar schoolliepen in de school en na een periode in het buitengewoon onderwijs terugkeren naar hun vroegere school in het gewoon onderwijs, niet weigeren. Ook al is de capaciteit al bereikt.

Meer informatie over weigeringsgronden, KLIK HIER.

Heeft jouw kind voorrang?

Alle secundaire scholen in Vlaanderen moeten zich hiervoor aan een aantal spelregels houden, want de regelgeving voorziet 2 voorrangsgroepen:

 • broertjes en zusjes van ingeschreven leerlingen (= kinderen van eenzelfde leefentiteit),
 • kinderen van personeel van de school.

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Breng volgende documenten mee bij de inschrijving:

 • Kids-ID van je kind of een kleefbriefje van de mutualiteit (voor het rijksregisternummer)
 • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage of een schooltoeslag binnen het groeipakket.

Wat als mijn kind niet ingeschreven kan worden?

Alle scholen bepalen voor de start van de inschrijvingen voor hoeveel kinderen zij plaats hebben op school. Is er geen plaats meer, dan kan de school jouw kind niet inschrijven. Je kind komt dan op de wachtlijst.

De school zal in dat geval een weigeringsdocument geven. Dit is het bewijs dat jouw kind op de wachtlijst staat. Je vindt er ook alle nuttige telefoons en adressen waar je terecht kunt voor meer info.

De school respecteert de volgorde van de weigeringslijst tot en met vijfde schooldag van oktober van het betrokken schooljaar. Zodra er terug een plaats beschikbaar is (bijv. omdat een leerling is verhuisd), zal de school contact opnemen met de leerling die eerst geweigerd is. Indien deze leerling geen interesse meer heeft, wordt de tweede leerling die geweigerd is gecontacteerd, enz. 

Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd in een school van mijn keuze?

Je kan contact opnemen met de Commissie voor Leerlingenrechten. De contactgegevens van deze commissie vind je op http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.  

Hoe verlopen de inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs?

Om je kind in te schrijven heb je een verslag nodig van het CLB. Uit het verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet mogelijk of niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school. Je kind heeft een aangepast leertraject nodig. In het verslag van het CLB staat vermeld welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor jouw kind. Er wordt ook in verantwoord waarom dat zo is.

Een verslag van het CLB bestaat uit een attest en een protocol:

 • In het attest staat welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor jouw kind.
 • Het protocol bundelt alle documenten die het type en de onderwijsvorm verantwoorden.

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt?

Neem dan contact met één van deze instanties